Fulneczek Michał

Aplikant

Telefon: 512 139 377
Patron: adw. Jacek Konowalczuk

ADRES KANCELARII PATRONA

Zarębski Zapotoczny Boruszek Konowalczuk Sp.p.
45-062 Opole, ul. T. Kościuszki 17/7
http://slmadwokaci.pl